Καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος


  • Νέα τεχνολογία υποστρωμάτων για την ολοκλήρωση παθητικών στοιχείων RF πάνω σε πυρίτιο
Αναπτύχθηκε νέα, υψηλά υποσχόμενη, τεχνολογία για την ολοκλήρωση παθητικών στοιχείων RF στο Si, με δυνατότητα ολοκλήρωσης στα τεχνολογικά βήματα CMOS. Με βάση αυτή την τεχνολογία, κατασκευάστηκαν υψηλής απόδοσης γραμμές μεταφοράς ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο Si για συχνότητες έως 110GHz. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο pdf.

  • Καινοτόμο σύστημα ελέγχου ροής αέρα σε μηχανή αυτοκινήτου

Aναπτύχθηκε σύστημα ελέγχου ροής αερίων για μέτρηση της ροής στην είσοδο αέρα σε μηχανή αυτοκινήτου. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο pdf.


Αρχείο
Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb