Δεύτερο NANO-TEC Workshop στην Αθήνα στις 13-14 Οκτωβρίου 2011


Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος NANO-ΤEC (https://www.fp7-nanotec.eu/) θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 12-14 Οκτωβρίου το δεύτερο workshop με θέμα τη διερεύνηση νέων διατάξεων και αρχιτεκτονικών για ολοκληρωμένα κυκλώματα της μετά C-MOS εποχής (πρόγραμμα Workshop 2)
Το workshop θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.Workshop 2, Benchmarking of new Beyond CMOS device/design concepts
13-14 October 2011
Hotel Divani Caravel,
Αρχείο
Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb