Η διοργάνωση του Θερινού Σχολείου κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, με πολύ θετική ανάδραση, τόσο εκ’ μέρους των διδασκόντων, όσο και κυρίως εκ’ μέρους των συμμετεχόντων φοιτητών. Ενδεικτική είναι η εντυπωσιακή συμμετοχή των εγγεγραμμένων φοιτητών, πού ανήλθε σε ποσοστό παρακολούθησης ~97 % του συνολικού χρόνου, παρά το τελικό ιδιαίτερα απαιτητικό και εντατικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Για να διαβάσετε τον πλήρη απολογισμό του θερινού σχολείου κάντε κλικ εδώ.

Financial support for this action was received from the Hellenic funds and the European Regional Development Fund (ERDF) under the Hellenic National Strategic Reference Framework (ESPA) 2007-2013, according to Contract no. MICRO2-59/E-V

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb