Δύο (2) θέσεις μεταπτυχιακών ερευνητών- υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια της ερευνητικής πράξης ΘΑΛΗΣ- Πανεπιστήμιο Κρήτης - "Φωτοβολταϊκές Διατάξεις Υψηλής Απόδοσης ΙΙΙ - Νιτριδίων Ημιαγωγών (NitPhoto).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ  (ελληνικά και αγγλικά)
Αρχείο
Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb