Δύο αμειβόμενες θέσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές - υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου ΚΑ 3567 στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, του προγράμματος ΘΑΛΗΣ με τίτλο "Αυθόρμητη ανάπτυξη, ιδιότητες και διατάξεις νανονημάτων των ημιαγωγών III - V (NanoWIRE)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 
Αρχείο
Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb