Δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές - υποψήφιους διδάκτορες προβλεπόμενες στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου στο ΙΤΕ, του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ με τίτλο "Καινοτόμες νανο-ετεροδομές ΑΙΝ και InN για τρανζίστορ υψηλής ευκινησίας" (NITROHEMT).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 
Αρχείο
Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb