Ανακοίνωση

 

Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρίας Micro&Nano εκλέχθηκε πρόσφατα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής  του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Νανοηλεκτρονικής SiNANO.

 

To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Νανοηλεκτρονικής SiNANO ιδρύθηκε το 2008 ως μη κερδοσκοπική ένωση Ευρωπαϊκών Ακαδημαϊκών φορέων με κύριο στόχο να δημιουργήσει ένα διαρκές και βιώσιμο κατανεμημένο Ευρωπαϊκό δίκτυο Ινστιτούτων, εργαστηρίων και επιστημόνων Νανοηλεκτρονικής, που θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στα εξής:

- Να αντιπροσωπεύει την Ακαδημαϊκή κοινότητα και να συντονίζει Ευρωπαϊκές προσπάθειες ανάπτυξης της Νανοηλεκτρονικής

- Να ενισχύει την Ευρωπαϊκή επιστημονική κουλτούρα, ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικής γνώσης στο ανωτέρω πεδίο και να δημιουργήσει συνέργειες ανάμεσα στα συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία που αφορούν τον τομέα

- Να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των μελών του και της βιομηχανίας

- Να συμβάλει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση

- Να συμβάλει στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής και προτεραιοτήτων στον τομέα της Νανοηλεκτρονικής.

Τα ιδρυτικά μέλη του SiNANO ήταν 16 ευρωπαϊκοί ακαδημαϊκοί φορείς, ανάμεσα στους οποίους και το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Σήμερα το Ινστιτούτο SiNANO αριθμεί 20 μέλη-φορείς.

Τα όργανα διοίκησης του Ινστιτούτου είναι ο Διευθυντής του και πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή. Τόσο ο Διευθυντής, όσο και η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγονται ανά τριετία από το σύνολο των μελών του με μυστική ψηφοφορία κατά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρίας Micro&Nano Δρ Α. Νασιοπούλου εκλέχτηκε πρόσφατα μέλος της πενταμελούς Διοικούσας Επιτροπής στη ΓΣ που έγινε στην Grenoble στις 13.1.2011. Διευθυντής επανεκλέχτηκε ο Δρ F. Balestra.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε το: www.sinano.org

Αρχείο
Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb