Βράβευση με «Solar Innovation 2010 Award»


Ο Καθ. Νικόλαος Πελεκάνος, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της Ομάδας Μικρο και Νανοηλεκτρονικής του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, τιμήθηκε με το βραβείο "Solar Innovation 2010", για την πρόταση του σχετικά με την ανάπτυξη νέας γενιάς φωτοβολταϊκών με χρήση  χαμηλο-διάστατων ημιαγωγικών νανοδομών. Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται από την Γαλλική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Commisariat a l'Energie  Atomique), μετά από διεθνή διαγωνισμό και επιλογή μεταξύ δεκάδων προτάσεων,  και περιλαμβάνει την χρηματοδότηση και παροχή υλικοτεχνικής υποδομής για την πραγματοποίηση της ερευνητικής πρότασης σε ορίζοντα τριετίας.

 

Αρχείο
Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb