Δημιουργία Κέντρου Γραφενίου στο ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ

Πολύ πρόσφατα δημιουργήθηκε στο ΙΤΕ ένα κέντρο γραφενίου, με στόχο τη συνεργασία ερευνητικών ομάδων που μπορούν να συμβάλουν σε αυτό το νέο πεδίο έρευνας ανοίγοντας νέες δραστηριότητες (ερευνητικές κατ' αρχήν, αλλά αύριο ίσως και παραγωγικές), σε μια ερευνητική περιοχή που ήδη Ελληνες επιστήμονες έχουν πρωτοπόρο ρόλο. Συμμετέχουν η επιστημονική ομάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ), Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ), στην Πάτρα. Η ομάδα αποτελείται από τον διευθυντή του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ καθηγητή Κ. Γαλιώτη, τον επίκουρο καθηγητή. Κ. Παπαγγελή, τον δρα Γ. Παρθένιο και την υποψήφια διδάκτορα Γ. Τσούκλερη. Εκτός της προαναφερθείσης ερευνητικής ομάδας, στο κέντρο γραφενίου δραστηριοποιούνται η δρ Ελίνα Σιώκου, ο δρ Θεόφιλος Ιωαννίδης και ο δρ Δημήτρης Τάσης από το ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, οι δρες Γιώργος Κωνσταντινίδης και Γιώργος Δεληγιώργης και ο καθηγητής Σπύρος Αναστασιάδης από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser του ΙΤΕ, καθώς και ο επίκουρος καθηγητής Ευάγγελος Χαρμανδάρης από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ.

 

Αρχείο
Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb