Ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρίας Micro&Nano με θέμα  «Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός νανοϋλικών-Εφαρμογές»

Στις 25/02/2011  πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Παν/μίου Πατρών ( Αιθ.ΙΙ-9) επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός νανοϋλικών-Εφαρμογές» που οργανώθηκε από την Επιστημονική Εταιρία Micro&Nano  σε συνεργασία με τo ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο του Παν/μίου Πατρών ,Νανο-Υλικά και Διατάξεις “NANODEMA”


Η ημερίδα οργανώθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης από την Επιστημονική Εταιρία "Micro&Nano" του έργου με ακρωνύμιο "ΜΙΝ-ΕPB ( Σύνδεση Ερευνας με τη Βιομηχανία) και γενικό τίτλο "Δράσεις σύνδεσης ερευνητικής δραστηριότητας στους τομείς της Μικροηλεκτρονικής, Νανοηλεκτρονικής, των αισθητήρων και των ΜΕΜΣ/ΝΕΜΣ με τη βιομηχανία" της  Ενέργειας V του Προγράμματος  «Φάση-2  Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» του Corallia – Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών. Η ημερίδα απευθυνόταν κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές του Παν/μίου Πατρών που τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή αυτή.   Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν έξι 45-λεπτες ομιλίες από  μέλη ΔΕΠ του παν/μίου Πατρών, καθώς και από προσκεκλημένους ομιλητές από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος  ( Δρ. Α. Νασιοπούλου) και από το Παν/μιο Κρήτης και ΙΤΕ ( Καθ. Α. Γεωργακίλας). Τρεις από τους ομιλητές ήταν μέλη της Micro&Nano.


Η έναρξη της ημερίδας έγινε από  την συντονίστρια του Δικτύου Nano-DEMA και γραμματέα της Εταιρείας Micro&Nano Καθ. Σ. Κέννου. Χαιρετισμό απηύθυναν η Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρίας Micro&Nano  Δρ. Α. Νασιοπούλου και ο  Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών  Καθ. Δ. Καλπαξής.

Την ημερίδα παρακολούθησαν περίπου 50 άτομα, μεταπτυχιακοί φοιτητές, μεταδιδακτορικοί συνεργάτες καθώς και μέλη ΔΕΠ.


Το πρώτο μέρος της ημερίδας ήταν αφιερωμένο σε Νανοϋλικά και διατάξεις Μικροηλεκτρονικής/Νανοηλεκτρονικής. Παρουσιάστηκαν διάφοροι τρόποι ανάπτυξης νανοδομημένων υλικών πχ. με χημικές ή ηλεκτροχημικές μεθόδους (νανονήματα Si, νανοπορώδη υλικά) ή με επιταξία μοριακής δέσμης (ετεροδομές ημιαγωγών ΙΙΙ-ΙV) και συζητήθηκαν παραδείγματα εφαρμογών σε αισθητήρες και φωτοβολταϊκές διατάξεις. Επίσης έγινε λεπτομερής παρουσίαση μεθόδων  χαρακτηρισμού νανοδομημένων υλικών, όπως πειραματικές τεχνικές με επιφανειακή ευαισθησία π.χ. φασματοσκοπίες φωτοηλεκτρονίων με παραδείγματα χαρακτηρισμού  δειγμάτων με πολλαπλά λεπτά στρώματα πυριτίου και οξειδίου του πυριτίου, φασματοσκοπία Raman για χαρακτηρισμό δομικών ιδιοτήτων υμενίων γραφενίου και σύγκριση με αντίστοιχες που προκύπτουν από υπολογιστικές μεθόδους.


Το δεύτερο μέρος της ημερίδας ήταν αφιερωμένο σε νανο-βιοϋλικά με εφαρμογές σε διατάξεις βιο-ηλεκτρονικής. Οι ομιλητές παρουσίασαν τεχνικές δομικού χαρακτηρισμού νανο-πρωτεϊνών με ακτινοβολία συγχρότρου και τέλος παρουσιάσθηκε η ανάπτυξη και κατασκευή διάταξης βιοαισθητήρα με πολλές εφαρμογές στην ανίχνευση γενετικών ατελειών


Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.Financial support for this action was received from the Hellenic funds and the European Regional Development Fund (ERDF) under the Hellenic National Strategic Reference Framework (ESPA) 2007-2013, according to Contract no. MICRO2-59/E-V

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb