Διοικητικό Συμβούλιο

Σας ενημερώνουμε ότι από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Micro&Nano είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος:          Ε. Γογγολίδης

Αντιπροέδρος:  Γ. Κωνσταντινίδης

Γραμματέας:     Σ. Γαρδέλης

Ταμίας:              Φ. Φαρμάκης

Μέλη:                 Δ. Τάσσης, Μ. Μπούχερ, Ν. Κονοφάος, Π. Καρνιούρας