Διοικητικό Συμβούλιο

Σας ενημερώνουμε ότι από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Micro&Nano είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος:

Ε. Γογγολίδης

(Σύντομο Βιογραφικό, Βιβλιομετρικά Δεδομένα, Linkedin)

Αντιπρόεδρος:

Γ. Κωνσταντινίδης

(Σύντομο Βιογραφικό, Βιβλιομετρικά Δεδομένα)

Γραμματέας:

Σ. Γαρδέλης

(Σύντομο Βιογραφικό, Βιβλιομετρικά Δεδομένα)

Ταμίας:

Φ. Φαρμάκης

(Σύντομο Βιογραφικό, Βιβλιομετρικά Δεδομένα, Linkedin)

Μέλη:

Δ. Τάσσης

(Σύντομο Βιογραφικό, Βιβλιομετρικά Δεδομένα)

 

Μ. Μπούχερ

(Σύντομο Βιογραφικό, Βιβλιομετρικά Δεδομένα)

 

Ν. Κονοφάος

(Σύντομο Βιογραφικό, Βιβλιομετρικά Δεδομένα)

 

Π. Καρνιούρας

(Linkedin)