Ινστιτούτα και Φορείς

 1. Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ, Δημόκριτος
Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Γογγολίδης, Διευθυντής Ερευνών Α
Για περισσότερα κάντε κλικ εδώ.
            
 2. ΟΜΝΗ, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ), ΙΤΕ, Κρήτη
Εκπρόσωπος: Καθ. Σ. Aναστασιάδης (Δρ. Κ. Ζεκεντές)
Για περισσότερα κάντε κλικ εδώ. 
 
 3. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ-HELP-FORWARD, ITE, Κρήτη
Εκπρόσωπος: Δρ. Π. Καρνιουρας
Για περισσότερα κάντε κλικ εδώ.
 
 4. Εργαστήριο επιστήμης επιφανειών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Εκπρόσωπος: Καθ. Σ. Λαδάς (Καθ. Σ. Κέννου)
Για περισσότερα κάντε κλικ εδώ. 
 
 5. Ερευνητικό Ινστιτούτο ΕΠιστημών Χημικής Μηχανικης (ΙΕΧΜΗ),
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
 Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπρόσωπος: Δρ. Β. Μπουργανός
Για περισσότερα καντε κλικ εδώ
 

Φυσικά πρόσωπα

Ιδρυτικά μέλη: 65 επιστήμονες
Παρόντα μέλη: 120 επιστήμονες