Γενική συνέλευση εξ’αναβολής (2018)

Λόγω ελλειψης απαρτίας, το Δ.Σ. της εταιρείας Micro&Nano καλεί τα μέλη της σε γενική συνέλευση εξ’αναβολής τη Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:30 στο Αμφιθέατρο του κτιρίου 8 (πρώην Ινστ. Επιστήμης Υλικών) Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Θέματα:

  • Πεπραγμένα απερχόμενου ΔΣ (2015-2018)
  • Οικονομικός απολογισμός ΔΣ (2015-2018)
  • Άλλα θέματα
  • Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για ΔΣ και Ελεγκτική Επιτροπή