Διοικητικό Συμβούλιο

Σας ενημερώνουμε ότι από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Micro&Nano είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος:

Ε. Γογγολίδης

(Σύντομο Βιογραφικό, Βιβλιομετρικά Δεδομένα, Linkedin)

Αντιπρόεδρος:

Φ. Φαρμάκης

(Σύντομο Βιογραφικό, Βιβλιομετρικά Δεδομένα, Linkedin)

Γραμματέας:

Μ. Μπούχερ

(Σύντομο Βιογραφικό, Βιβλιομετρικά Δεδομένα)

Ταμίας:

Δ. Τάσσης

(Σύντομο Βιογραφικό, Βιβλιομετρικά Δεδομένα)

Μέλη:

Μ. Χατζηχρηστίδη

(Σύντομο Βιογραφικό, Βιβλιομετρικά Δεδομένα)

 

Ν. Κονοφάος (Σύντομο Βιογραφικό, Βιβλιομετρικά Δεδομένα)

 

Γ. Κωνσταντινίδης

(Σύντομο Βιογραφικό, Βιβλιομετρικά Δεδομένα)