Μέλη

Για να εγγραφείτε ως μέλος (φυσικά πρόσωπα) της επιστημονικής εταιρείας Micro&Nano και να πληρώσετε την αιτήσια συνδρομή σας, παρακαλούμε πατήστε στο σύνδεσμο της eventora.

Ινστιτούτα και Φορείς

 1. Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ, Δημόκριτος
  Εκπρόσωπος: Δρ. Ευάγγελος Γογγολίδης, Διευθυντής Ερευνών
  Για περισσότερα κάντε κλικ εδώ.
 2. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ), ΙΤΕ, Κρήτη
  Εκπρόσωπος: Δρ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Ερευνών
  Για περισσότερα κάντε κλικ εδώ. 
 3. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ-HELP-FORWARD, ITE, Κρήτη
  Εκπρόσωπος: Π. Καρνιουρας, Διευθυντής Δικτύου ΠΡΑΞΗ
  Για περισσότερα κάντε κλικ εδώ.
 4. Εργαστήριο επιστήμης επιφανειών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
  Εκπρόσωπος: Δρ. Σ. Λαδάς (Καθ. Σ. Κέννου)
  Για περισσότερα κάντε κλικ εδώ. 
 5. Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικης (ΙΕΧΜΗ),
  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
   Πανεπιστήμιο Πατρών
  Εκπρόσωπος: Δρ. Β. Μπουργανός, , Διευθυντής Ερευνών
  Για περισσότερα καντε κλικ εδώ.

Η επιστημονική εταιρεία Micro&Nano δέχεται Μέλη, Ινστιτούτα, Φορείς και Φυσικά Πρόσωπα.