Προφίλ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΚΡΟ&ΝΑΝΟ

Η επιστημονική εταιρία Mικρο&Nανο ιδρύθηκε το 2004 ως αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μη κυβερνητική οργάνωση και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-748 του Αστικού Κώδικα. Ιδρυτικά μέλη της εταιρίας ήταν 6 ακαδημαϊκοί φορείς και 65 Επιστήμονες/φυσικά πρόσωπα.
Σήμερα η εταιρία συσπειρώνει στους κόλπους της όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας που δραστηριοποιείται στο επιστημονικό πεδίο της Μικροηλεκτρονικής/Νανοηλεκτρονικής/Νανοτεχνολογιών (επιστήμης, υλικών, τεχνολογιών, ηλεκτρονικών διατάξεων, κυκλωμάτων και συστημάτων) στην Ελλάδα.

Γενικότερος στόχος της Mικρο&Nανο είναι η προαγωγή του ανωτέρω επιστημονικού κλάδου και ειδικώτερα η συμβολή στην προαγωγή της έρευνας στους πιο πάνω τομείς καθώς και των εφαρμογών τους, στην αλληλεπίδραση και συντονισμένες ενέργειες συμμετεχόντων φορέων με στόχο την διεπιστημονική αντιμετώπιση του πεδίου, στη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ, ΤΕΙ και βιομηχανίας, στην εκπαίδευση και επιμόρφωση και στην διάδοση της γνώσης καθώς και στην εκλαΐκευση της γνώσης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Για την εκπλήρωση των στόχων της η Μικρο&Νανο δραστηριοποιείται στα εξής:

  • Οργάνωση διεθνών συνεδρίων, θερινών σχολείων, σεμιναρίων εκπαίδευσης/επιμόρφωσης, ημερίδων και εκθέσεων.
  • Ανάπτυξη και λειτουργία βάσεων δεδομένων με τους ακαδημαικούς/ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο σχετικό πεδίο και υπάρχοντα εξοπλισμό και τεχνογνωσία.
  • Ανάπτυξη και λειτουργία βάσεων δεδομένων με διδακτορικά/διπλωματικές και πτυχιακές εργασίες που εκπονήθηκαν/εκπονούνται στην Ελλάδα, καθώς και σχετικών προκηρύξεων και νέων θέσεων.
  • Εκδοση ενημερωτικού δελτίου και ηλεκτρονική διακίνησή του.

Η Mικρο&Nανο ως εκπρόσωπος των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων μπορεί να δράσει ως καταλύτης στην προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με την βιομηχανία και την προώθηση των προϊόντων της έρευνας, προς όφελος της οικονομίας της χώρας και της κοινωνίας.

Εδρα της Μικρο&Νανο
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογιας (IΝΝ), ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Τέρμα Πατρ. Γρηγορίου,
Τ.Θ. 60228, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ.15341 Αθήνα, Ελλάδα

Δικτυακός τόπος
www.micro-nano.gr