Αποτελέσματα Εκλογών Οκτωβρίου 2021 της εταιρείας Micro&Nano

Ανακοινώθηκαν απο την εφορευτική επιτροπή (Β. Κωνσταντούδη, Β. Μπίνα, Ε. Χαβουζή) τα αποτελέσματα των εκλογών για το νέο ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας

Εκλέγονται κατά σειρά ψήφων:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 α) Απο Εκπροσώπους Φορέων

 Ε. Γογγολίδης 
 Γ. Κωνσταντινίδης  Φ. Φαρμάκης

β) Φυσικά πρόσωπα
Τακτικά μέλη

 Ν. Κονοφάος 
 Μ. Μπούχερ  Μ. Χατζηχριστίδη  Δ. Τάσσης
Αναπληρωματικό μέλος

 Π. Δημητρακέλλης

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

 Χ. Τσάμης  Σ. Γαρδέλης  Δ. Τσουκαλάς